HONITBA ROKU 2017

Základní informace o aktuálním ročníku soutěže Honitba roku

Konečný termín podání přihlášky je 31.12.2017.

ČMMJ se v souladu se zásadami Evropské úmluvy o krajině připojila ke společenskému zájmu občanů našeho státu v úsilí o udržitelnost rozvoje krajiny, založeném na vyvážených harmonických vztazích mezi sociálními potřebami, hospodářskou činností, ochranou a tvorbou životního prostředí.

Evropská úmluva o krajině požaduje zajištění udílení ocenění aktivit směřujících ke komplexnímu pojetí a udržitelnému rozvoji krajiny a šíření příkladů dobré praxe. Za tímto účelem po vzoru Ministerstva životního prostředí, které uděluje Cenu české krajiny a SPÚ ČR, které pořádá soutěž "Společné zařízení roku" přichází i Českomoravská myslivecká jednota, z.s. s vlastní soutěží, která nese název Honitba roku. Očekává se, že soutěž se bude každoročně opakovat s tím, že nominovat úspěšné řešitele projektů budou Okresní myslivecké spolky.

Dle pravidel připravovaných Komisí pro ekologii ČMMJ budou vyhlašovány tyto kategorie:

  • Lesní honitba roku
  • Smíšená honitba roku
  • Polní honitba roku

Nominováni mohou být myslivci (fyzické osoby), dále myslivecké spolky i honební společenstva.

Smyslem ocenění Honitba roku je atraktivní formou rozšiřovat informace o chvályhodných aktivitách myslivců a dále šířit obecné povědomí o ochraně krajiny a jejího kulturního a přírodního dědictví, hodnotách krajiny pro každodenní život zvěře a apelovat na další myslivecké hospodáře, aby přijali svůj díl odpovědnosti za krajinu a její udržitelné užívání.

Soutěž primárně slouží jako ocenění aktivit směřujících ke zlepšování životního prostředí pro volně žijící zvěř, udržitelnému rozvoji krajiny a šíření příkladů dobré praxe především mezi mysliveckou, ale i nemysliveckou veřejností.

Oceněné aktivity budou hodnoceny členy Komise pro ekologii ČMMJ, kterou vede zástupce Mendelovy univerzity v Brně Dr. Ing. Petr Marada