HONITBA ROKU 2017
Sem vložte podnadpis

Tituly a ceny

V každé kategorii bude uděleno ocenění pro jednu honitbu, která dostane ocenění formou čestného diplomu Honitba roku 20XX a věcného daru.

Oceňování úspěšných myslivců v roce 2016

Plaketa oceněným - vzor