HONITBA ROKU 2017

Hodnocení soutěže

Odborná komise:

  • má 9 členů (3 pro každou kategorii)
  • sestává se z předních univerzitních i mimouniverzitních odborníků pro danou kategorii

Personální obsazení odborné komise:

  • Lesní honitba roku

Doc. Ing. Vlastimil Hart, Ph.D., Doc. Ing. Radomír Klvač, Ph.D., Ing. Václav Šutera

  • Smíšená honitba roku

Prof. RNDr. Jakub Hruška, CSc., MVDr. Miloš Vávra, Bc. Martin Hlaváč 

  • Polní honitba roku

Zdeněk Sečka, Radek Podhorecký, Ing. Bc. Petr Šimčík

Centrální komise:

  • má 6 členů - Dr. Ing. Petr Marada, Mgr. Michal Gebhart, zástupce spol. EKOTOXA, ARBOEKO, AGROSTIS, předseda ČMMJ
  • rozhoduje o výsledném umístění přihlášených honiteb

Posuzovaná kritéria:

  • všeobecná kritéria, která hodnotí širší územní souvislosti, polyfunkčnost, začlenění do terénu, podporu biodiverzity, veřejnou prospěšnost, technickou náročnost, souvislost s tvorbou krajiny, ekonomickou efektivitu a podobně
  • specifická kritéria pro jednotlivé kategorie, která hodnotí návaznost na síť opatření, dodržení norem a právních požadavků, technologických předpisů, originálnost řešení a použitých výsadbových materiálů a osiv, hospodaření s materiály (bilance zemních prací) a další
Českomoravská myslivecká jednota, z.s., www.cmmj.cz, cmmj@cmmj.cz
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky